Overleven zonder een AED Defibrillator?

Home / Online-Shopping und Webshops / Overleven zonder een AED Defibrillator?

Overleven zonder een AED Defibrillator?Een hartstilstand is naast kanker, één van de meest voorkomende doodsoorzaken in onze Westerse samenleving. Eén moment, en je leven kan ineens ophouden of grotendeels in een nachtmerrie veranderen. Er is wat tegen te doen, maar volgens de website aed-webshop is de kans op overleven zeer klein wanneer er geen AED Defibrillator in de buurt is. Schrikbarend, als je bedenkt dat er wekelijks zo’n 300 mensen getroffen worden door een hartaanval. Het is niet zo dat er overal een AED Defibrillator te vinden is. Zelfs zijn er plaatsen waar er helemaal geen hulpmiddel te vinden is, waarbij de kans op overleven dus erg klein is. Maar wat is nu eigenlijk een hartstilstand en wat kunnen we er tegen doen?

Een hartstilstand bestrijden

Een hartstilstand komt vooral veel onder oudere mensen voor. Jongeren worden meestal gespaard gebleven, al is de leeftijd zeker geen garantie dat je niet een hartstilstand kunt krijgen. Denk maar aan sportclubs, of andere plaatsen waar het hart extra druk wordt opgelegd. Zeker op deze plaatsen is een AED Defibrillator écht een must. Het kan een groot verschil maken, een verschil tussen leven en dood. De reden dat een hartstilstand niet wordt overleefd is te wijten aan voornamelijk 2 redenen. Allereerst wordt een hartstilstand vaak niet herkend. Wanneer dit toch herkend wordt, is er ten tweede vaak geen AED Defibrillator in de buurt om de nodige hulp te bieden aan het slachtoffer. Een hartstilstand is te herkennen aan de volgende symptomen:

  • Kortademig;
  • Duizeligheid;
  • Grauw gezicht;
  • Sloom, traag van begrip;
  • Pijn in de borst.

Wanneer één van deze punten herkend wordt, is het noodzakelijk om direct iemand te waarschuwen en een AED Defibrillator aan te sluiten. Indien er niemand in de buurt is, is het toegestaan om zelfs bij twijfel 112 te bellen. Dit is toegestaan wanneer er gevreesd wordt voor een hartaanval. Wanneer iemand daadwerkelijk getroffen wordt, dan zal deze persoon zijn of haar bewustzijn ook verliezen. Dit is het moment waarop onmiddellijk ingegrepen moet worden. Bel uiteraard onmiddellijk het alarmnummer. Indien er een AED Defibrillator in de buurt is, zal deze direct aangesloten moeten worden op het lichaam van de persoon in kwestie. 

Gered door een AED Defibrillator

De AED Defibrillator zal zelf aangeven wat er moet gebeuren om alles zo goed mogelijk te laten gebeuren. Hier wordt de elektronica om geprezen, daar het slimmer is dan ons mensenbrein. Althans, het weet direct wat er moet gebeuren, afgaande op de gegevens van de polsslag en andere vitale delen van het lichaam. Ook heeft een AED Defibrillator geen emotie zoals wij die ongetwijfeld wel zullen hebben, als we bij iemand staan die getroffen wordt door een hartaanval of dergelijk. Het apparaat zal direct aangeven wat er moet gebeuren, zoals mond-op-mond beademing of het geven van een elektrische schok. De veiligheid van omstanders wordt ook gewaarborgd, als de AED Defibrillator aangeeft dat er ruimte gemaakt moet worden. Dan zal de schok toegediend worden om zo mogelijk het hart weer opgang te helpen. Doktoren spreken van een wondermiddel die de mensheid enorm kan helpen bij het tegengaan van dodelijke slachtoffers rondom hartproblemen. Nu is alleen nog de vraag, waarom niet overal een AED Defibrillator aanwezig is. Laten we Nederland een stuk veiliger maken en deze apparaten overal aanschaffen. We kunnen immers allemaal getroffen worden door hartproblemen.